Translation and Interpreting

——

Professors

(in alphabetical order)

Ma Huijuan Wang Hongtao Zhang Wei

 

Associate Professors

He Jing Ke Ke-er Sun Sanjun
Wang Yingchong Wu Qing Wu Wen-an
Zeng Cheng

 

Lecturers

Chen Chunhua Deng Xiaowen Ma Zuqiong

 

Adjunct Professors

Roberto A. Valdeón Theo Hermans Yves Gambier
Ling Yuan Miao Ju Huang Youyi
Tang Wensheng Zhu Chunshen