Administration

Prof. Zhang Jian

Dean

Mr. Lu Xing

Secretary of Party General Branch, SEIS Deputy Dean

Prof. Li Liwen

Deputy Dean (International Cooperation)

Prof. Xie Tao

Deputy Dean (Research)

Prof. Wang Zhanpeng

Deputy Dean (Graduate Studies)

Prof. Zhang Lian

Deputy Dean (Undergraduate Affairs)

Prof. Zhang Wei

Head, Dept of Translation & Interpreting

Administrative and Office Staff

Sun Xiuping, Yang Jinggang (Room 109, SEIS Building)
Wang Nianhua, Wang Xinyang, Li Aiying, Wang Hongying (Room 114)
Zhang Chunxia, Ju Dan, Yu Chengjie, Wang Danchen, Lin Mengyan, Bian Ruoxi (Rooms 106 & 107)
Li Yong, Gao Xiguang (Room 207)
Song Linxia, Wang Zhuoning (Room 117)